• Wolne media
    "Wzywamy polityków do zaprzestania haniebnych i dyskryminujących praktyk, a dziennikarzy do solidarności w obliczu represji. Wolne media są jednym z najważniejszych osiągnięć niepodległej Polski" - przekonują pomysłodawcy pisma. List jest reakcją na działania władz i prokuratury podjęte wobec dziennikarzy stacji TVN. Ale nie tylko: "Partia, która od trzech lat rządzi w naszym kraju, traktuje wolne media z wrogością, zwalcza je i używa wobec nich niegodnych oraz oszczerczych argumentów. Dziennikarze pracujący w redakcjach, gdzie właścicielami są podmioty zagraniczne, piętnowani są jako służący obcym interesom".
  • Sąd Najwyższy
    Sąd Najwyższy uznał, że kasacje zarówno prokuratury, jak i obrony nie mają podstaw. Dlatego też utrzymał wyrok 25 lat więzienia dla Katarzyny Waśniewskiej za zabójstwo półrocznej Madzi.