• W Polsce jest za mało lekarzy geriatrów
    W Polsce brakuje lekarzy geriatrów i szpitalnych oddziałów geriatrycznych. Podczas Kongresu Zdrowego Starzenia lekarze podkreślali, że obecnie leczeniem seniorów zajmują się wszystkie specjalności, miedzy innymi kardiolodzy, urolodzy, neurolodzy i interniści.
  • Brakuje geriatrów
    Brak geriatrów i rozwiązań systemowych są największymi problemami seniorów. W rezultacie opieka nad osobami w podeszłym wieku spada na najbliższą rodzinę, która często nie może sobie z tym poradzić. Ruszyła ogólnopolska kampania na rzecz polepszenia życia seniorów.