• Rok 2012 w medycynie
    W 2012 roku wiele działo się w medycynie. Każdy miesiąc przynosił spektakularne sukcesy, które usprawniały leczenie, ratowały życie pacjentów albo zapobiegały kolejnym chorobom. Zobacz.