• Monika Olejnik
    Jacek Sasin zaliczył wpadkę w audycji Moniki Olejnik „7 Dzień Tygodnia”. Krytykując konwencję antyprzemocową stwierdził, że „ona nic nie wprowadza do polskiego prawa”. Kiedy Monika Olejnik przypomniała konkretne rozwiązania, poseł musiał się wycofać.