• Kora
    Wypowiedź Kory, w której artystka zarzuciła polskim biskupom "zmętniałe mózgi", spotkała się z reakcją Ryszarda Nowaka. Prezes Komitetu Obrony przed Sektami złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez artystkę przestępstwa, polegającego na znieważeniu wysokiego rangą duchowieństwa.