• Matura
    Świadectwo dojrzałości uzyskało 79,7 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych; 14,8 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu; pozostali za rok - to wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.
  • Mężczyzna tynkuje
    Jedna trzecia nie zdanych matur to może być nic w porównaniu z wynikami egzaminu zawodowego, który w tym roku po raz pierwszy obowiązkowo przeprowadzany jest w technikach i zawodówkach.