• Dyskusje nad wprowadzeniem opłaty drogowej to pouczające doświadczenie. Pierwsze spostrzeżenie: wszyscy, którzy tak chętnie powtarzali demagogiczne „wystarczy nie kraść”, by mieć pieniądze na wszystko, przechodzą właśnie przyspieszony kurs polityki budżetowej. Bo okazuje się, że świat jest nieco bardziej skomplikowany.