• 8 calowe tablety z Androidem firmy Lenovo
    Akcja "Nie płacę na pałace" jest finansowana przez importerów i producentów sprzętów elektronicznych - donosi Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Jego zdaniem, jest to zaplanowane działanie, które ma ograniczyć wpływy twórców z tytułu praw autorskich.
  • 600 nazwisk twórców znalazło się pod apelem skierowanym do ministra kultury, a dotyczącym wprowadzenia opłat od tzw. czystych nośników. Artyści i autorzy przekonują, że rezygnacja z opłaty to pozbawianie ich części zarobku. Pod apelem podpisali się m.in.: Piotr Rubik, Władysław Bartoszewski, Krzysztof Krawczyk, Irena Santor, Doda i Monika Brodka.
  • 1,7 mln euro rocznie dostaje ZAiKS z tytułu opłaty reprograficznej - to ponad stukrotnie mniej niż we Francji czy w Niemczech. Ale jest też inny powód, dla którego Związek chce podnieść wysokość opłaty - to fakt, że obowiązujące zapisy nie nadążają za rozwojem technologii.