• Akta
    To globalne firmy informatyczne oplotły korupcyjną siecią polskich urzędników i polityków, którzy decydowali o wartych setki milionów zamówieniach na informatyzację. To wynik lektury akt sądowych jedynego wątku e-afery.  Sprawa trafiła do sądu.
  • Prezesi są przepłacani
    Zsumowane zarobki dziesięciu najlepiej opłacanych amerykańskich prezesów starczyłyby na wyciągnięcie z kryzysu niejednego państwa. To nawet nie setki milionów, ale miliardy dolarów.