• Zmieniają się regulacje prawne związane z działaniem ośrodków adopcyjnych.
    Starostowie muszą do końca roku zlikwidować obecnie działające ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Ich pracownicy staną się pracownikami powiatu, ale jeżeli w ubiegłym roku przeprowadzili co najmniej 10 procedur zakończonych adopcją dziecka, zostaną zatrudnieni przez marszałka województwa w nowo zakładanych ośrodkach.