• Polska policja
    Poznańska policja poinformowała warszawski sąd, że Arkadiusz Ł. ps. Hoss, podejrzany ws. oszustw na wnuczka, nie stawia się na komisariacie. Taki obowiązek nałożył na niego sąd, nie stosując wobec mężczyzny aresztu. Z kolei obrona tłumaczy swojego klienta złym stanem zdrowia.
  • Policja
    Zwiększa się liczba oszustw na wnuczka czy na funkcjonariusza - wynika ze statystyk służb. Rosną też kwoty, wyłudzone od seniorów. Przestępcom udało się wyłudzić aż 32 miliony złotych.
  • kajdanki korupcja aresztowanie
    Rośnie liczba oszustw "na wnuczka". Tylko od początku tego roku było ich co najmniej 174, a łącznie wyłudzono w ten sposób ponad 1,8 mln zł, wynika z danych Komendy Głównej Policji, do których dotarł dziennik.pl. Skala oszustw była na tyle duża, że po raz pierwszy w policyjnych statystykach wprowadzono nowy sposób ich opisu - generowana danych po sposobach działania sprawcy.