• Diamentowy Mikrofon dla Sławy Przybylskiej
    Legenda sceny muzycznej Sława Przybylska podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu została uhonorowana Diamentowym Mikrofonem. I tak Polska przypomniała sobie o wykonawczyni najpiękniejszych utworów w historii rodzimej piosenki... "Pamiętasz, była jesień", "Gdzie są kwiaty z tamtych lat" czy "Miłości w Portofino".
  • Wojciech Jerzy Has (1925-2000)
    Wernisaż wystawy poświęconej Wojciechowi Jerzemu Hasowi i jego filmom zainauguruje w środę "Dni Hasa" w łódzkiej szkole filmowej.