• "Dla ciebie wszystko" – najnowsze "dziecko" Sparksa debiutuje na DVD
    Takich filmów w Hollywood powstaje na pęczki. Między innymi dlatego, że branża filmowa upodobała sobie ekranizowanie prozy Nicholasa Sparksa, autora poczytnych powieścideł ku pokrzepieniu złamanych serc.
  • Interesuje mnie oddanie w abstrakcyjnej formie w kamieniu stanów psychiki – pisze rzeźbiarka Monika Osiecka na łamach swojej książki "Fragmenty lustra". Jej dzieło, za pomocą słowa i obrazu, tworzy niezwykle intymny zapis stanów psychiki kobiety- artystki – matki - człowieka.
  • "Podróż" Ida Fink
    Czy kolejna książka o losach Żydów w okresie II wojny światowej może rzucić na szeroko omówiony już temat nowe światło? Okazuje się, że tak. Niezwykle osobiste i jednostkowe spojrzenie na te dramatyczne wydarzenia prezentuje Ida Fink w swojej książce "Podróż", która ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B. .