• "Efekt domina" – życiowe sporty
    Jedno wydarzenie uruchamia całą lawinę następujących po sobie wypadków. Słownikowa definicja efektu domina w filmie Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego zyskuje przejmujący, ludzki wymiar.
  • "Sztuka znikania" to doskonały filmowy żart
    W 1956 roku Horace Miner wywołał konsternację w środowisku antropologów za sprawą publikacji eseju "Rytuały cielesne wśród ludu Nacirema". Amerykański naukowiec nabrał kolegów po fachu, którzy nie dostrzegli, że opis życia fikcyjnego plemienia odnosi się w rzeczywistości do zachowań współczesnych mieszkańców USA. Zrealizowana przez duet Bartosz Konopka – Piotr Rosołowski "Sztuka znikania" ma w sobie podobną przekorę.