• Euro
    Firmy przewozowe domagają się dyplomatycznej interwencji w Komisji Europejskiej w sprawie francuskich przepisów o płacy minimalnej. Opublikowany w sierpniu pakiet ustaw loi Macron wymaga stosowania płacy minimalnej na poziomie 9,61 euro za godzinę, wcześniejszego zgłoszenia pracowników, prowadzenia dokumentacji w języku francuskim, a także posiadania przez firmy zagraniczne przedstawiciela nad Sekwaną. Co prawda rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy wciąż nie weszły jeszcze w życie (dlatego ostatecznie nie jest znany ostateczny stopień ingerencji w działalność przedsiębiorców), ale już wiadomo, że będą dla firm bardzo uciążliwe i kosztowne.
  • Monety euro
    Unijna komisarz do spraw zatrudnienia liczy na to, że wkrótce uda się rozwiązać kwestie związane z płacą minimalną w Niemczech. Komisja Europejska sprawdza, czy niemieckie regulacje - które budzą duże obawy między innymi polskich przewoźników - są zgodne z prawem Wspólnoty.
  • Janusz Piechociński
    Do połowy roku czekamy na rozstrzygnięcia Komisji Europejskiej w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Pół Europy jest w tej sprawie z nami - zapewniał wicepremier Janusz Piechociński.