• Za zakupy wolimy płacić kartami
    Na wzrost popularności plastików w naszym kraju miała wpływ technologia zbliżeniowa.
  • Będzie dodatkowa opłata za korzystanie z bankomatu?
    Dziś na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów ma trafić tzw. duża nowelizacja ustawy o usługach płatniczych – dowiedział się DGP w Ministerstwie Finansów. Projekt, który ma dostosować nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej, wprowadza możliwość pobierania przez właściciela bankomatu surcharge, czyli dodatkowej prowizji za korzystanie z jego urządzeń.