• Pneumokoki są najczęstszą przyczyną zapaleń płuc
    Badania przeprowadzone w latach 2003-2004 wykazały zapadalność na inwazyjną chorobę pneumokokową w grupie dzieci do 5 lat z częstością 17,6 na 100 000, w tym u dzieci do 2. roku życia 19 na 100 000. Ocenia się jednak, że statystyki są nawet kilkakrotnie zaniżone.
  • Istnieją 93 serotypy pneumokoka, a leczenie wywołanych przez nie chorób jest coraz trudniejsze
    W ostatnich latach obserwujemy dynamiczne narastanie oporności bakterii na antybiotyki, co prowadzi coraz częściej do braku możliwości skutecznego leczenia.
  • Pneumokoki szczególnie zagrażają niemowlętom i dzieciom poniżej 2. roku życia
    Pneumokoki łatwo się rozprzestrzeniają - wystarczy kichnięcie czy kaszel, aby nosiciel przekazał bakterię innej osobie. Występują powszechnie, zwykle na błonie śluzowej gardła i nosa zdrowych dzieci.