• Flagi Unii Europejskiej przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli
    Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy polski program pozwalający na wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu w latach 2014-2020. Wartość zatwierdzonego programu o nazwie "Polska Cyfrowa" to nieco ponad 2 miliardy euro.