• W Krakowie już 30 proc. sześciolatków dostarczyło do szkoły odroczenie od obowiązku szkolnego. W Lublinie może to dotyczyć nawet co piątego najmłodszego ucznia, który miał rozpocząć edukację w pierwszej klasie – tak wynika z sondy przeprowadzonej przez DGP w największych miastach. We wrześniu po raz pierwszy do szkoły powinny pójść wszystkie sześciolatki. W praktyce w niektórych miastach nawet co trzecie dziecko urodzone w 2009 r. nie rozpocznie nauki.