• Sprzątanie ulic i parków, usuwanie graffiti z murów, a nawet odnawianie komend policji czy innych budynków użyteczności publicznej – zdaniem ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina takie kary powinni wymierzać sędziowie za niewielkie przestępstwa.