• Jak zmiana przepisów wpłynie na liczbę adopcji?
    Od wczoraj obowiązują zmiany w procedurach adopcyjnych, zlikwidowana zostanie część ośrodków, które zajmowały się adopcją. Na pewno w pierwszym okresie odbije się to na liczbie adopcji - uważają specjaliści.
  • Zmieniają się regulacje prawne związane z działaniem ośrodków adopcyjnych.
    Starostowie muszą do końca roku zlikwidować obecnie działające ośrodki adopcyjno-opiekuńcze. Ich pracownicy staną się pracownikami powiatu, ale jeżeli w ubiegłym roku przeprowadzili co najmniej 10 procedur zakończonych adopcją dziecka, zostaną zatrudnieni przez marszałka województwa w nowo zakładanych ośrodkach.