• Prasa papierowa
    W Polsce i w Europie toczy się debata o objęciu ochroną prawną treści prasowych. Parlament Europejski 12 września tego roku przyjął tekst dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dzięki tym zapisom wydawcy i twórcy mają szanse otrzymać za swoją pracę należne wynagrodzenia, ponieważ znacząco powinna się zmniejszyć skala piractwa internetowego.
  • Gazety
    CTRL+C - wystarczy wcisnąć ten skrót na klawiaturze, skopiować tekst i wkleić na innej stronie jako swój. Zanim właściciel praw autorskich się zorientuje i zgłosi sprzeciw, tysiące internautów zdążą go już przeczytać, bez zawracania sobie głowy, kto jest prawdziwym autorem. Uderza to w wydawców prasy.