• Rewolucji nie będzie: według analityków nasza gospodarka na początku roku urosła o nie mniej niż 3 proc., jesienią skończy się w Polsce deflacja, a główna stopa procentowa NBP na koniec roku będzie identyczna jak teraz.
  • Flagi Unii Europejskiej przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli
    Komisja Europejska przygotowała nowe prognozy ekonomiczne. Z przewidywań Brukseli wynika, że polska gospodarka będzie rozwijać się szybciej, niż początkowo przewidywano.
  • Perpsektywy ekonomistów są coraz gorsze
    Kolejni ekonomiści tną prognozy. Citi ogłosił, że nasz wzrost w 2012 roku wyniesie zaledwie 1,9 proc. A to oznacza trudniejszą sytuację dla przedsiębiorstw, co przełoży się na rynek pracy i wolniejszy wzrost płac.