• Arcybiskup Wojciech Polak, nowy prymas Polski
    Papież wybrał najmłodszego prymasa w historii episkopatów Europy. Nuncjatura Apostolska ogłosiła, że 49-letni arcybiskup Wojciech Polak, dotychczasowy sekretarz Episkopatu Polski, zostanie prymasem. Decyzję równolegle ogłoszono w siedzibie nuncjatury w Warszawie i w Gnieźnie.
  • Diecezja gnieźnieńska poinformowała, że Prymas Polski abp Józef Kowalczyk  złożył na ręce papieża rezygnację z urzędu ordynariusza gnieźnieńskieg.