• Abp Wojciech Polak
    Nominacja 49-letniego dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciecha Polaka na jej metropolitę i prymasa Polski to odmłodzenie Kościoła w naszym kraju. Taka opinia panuje również w Watykanie.
  • Arcybiskup Wojciech Polak, nowy prymas Polski
    Papież wybrał najmłodszego prymasa w historii episkopatów Europy. Nuncjatura Apostolska ogłosiła, że 49-letni arcybiskup Wojciech Polak, dotychczasowy sekretarz Episkopatu Polski, zostanie prymasem. Decyzję równolegle ogłoszono w siedzibie nuncjatury w Warszawie i w Gnieźnie.