• Symbol anarchii
    Błędem jest utożsamianie anarchii z brakiem reguł i prawa. To brak państwowego przymusu, ale nie brak porządku, a nawet nie brak hierarchii. Według mnie anarchia ma wręcz charakter konserwatywny - mówi w rozmowie z DGP Josef Šíma, profesor CEVRO Institut, czeskiej uczelni specjalizującej się w naukach społecznych, dyrektor międzynarodowego programu studiów magisterskich w zakresie filozofii, polityki i ekonomii.