• Na liście grzechów wysoką pozycję zajęły: zdrada, kłamstwo, zazdrość i zawiść
    Polacy ostro potępiają zdradę oraz nadużywanie alkoholu - za grzech uznało je odpowiednio 84 i 60 proc. badanych. Seks przedmałżeński oraz mieszkanie z partnerem przed ślubem oceniają jako mniejszy grzech niż objadanie się - wynika z badania TNS OBOP.