• Przemoc domowa, przemoc wobec kobiet
  "Bije, nie bije. Bije!" - wylicza kobieta, odrywając kolejne płatki kwiatka. Ta scena z nowego spotu świetnie wpisuje się w dramat tak wielu kobiet. Blisko połowa obywatelek UE była ofiarą przemocy, a aż 7 Europejek umiera z jej powodu każdego dnia – mówią wstrząsające dane. O przemocy wobec kobiet mówimy dużo, ale czy znamy jej skalę?
 • Przemoc domowa, przemoc w rodzinie
  Osoby, wobec których członkowie rodziny stosują przemoc, mają prawo do różnych form pomocy, począwszy od wsparcia specjalisty po znalezienie bezpiecznego schronienia lub usunięcie sprawcy przemocy ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Jednak nowa lista form wsparcia, na które liczyć mogą ofiary przemocy, znacznie się wydłużyła.
 • Ory przemocy będą mogły poczuć się bezpieczniej
  Oto zmiany w przepisach, które pozwolą lepiej chronić pokrzywdzonych i prześladowanych. Prawnie chroniona ofiara przemocy nie musi obawiać się wyjazdu za granicę. Na terenie innych państw UE nadal będzie pod ochroną prawa. Niestety, obecnie jest inaczej…
 • Przemoc w rodzinie to norma?
  Co piąty Polak uważa przemoc w rodzinie za normę, a jedna czwarta czuje się zwolniona z obowiązku reagowania na przemoc, uznając, że sprawca może mieć rację - wynika z badań instytutu SMG/KRC przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 • Czy nowa procedura pomoże ofiarom przemocy domowej?
  Z czterech do ośmiu zwiększyła się liczba stron w niebieskiej karcie. Jest to dokument, który rozpoczyna procedurę udzielania pomocy ofierze przemocy w rodzinie
 • Problem przemocy dotyczy wielu rodzin.
  Osoby zagrożone przemocą w rodzinie otrzymywać będą kartę swoich praw - podręczny, krótki informator zawierający spis podstawowych praw i sposobów pomocy - zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości.
 • Przemoc wobec dzieci - oto wstrząsające dane!
  8 proc. dzieci doświadczyło molestowania seksualnego. Ponad połowa padła ofiarą przemocy psychicznej. Oto wstrząsające dane, które pochodzą z badań Fundacji Dzieci Niczyje.
 • Jak przeciwdziałać przemocy? Pomoże... internet
  Przeciwdziałanie przemocy może stać się skuteczniejsze. Uruchomione zostały superwizje online dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 • Przemoc pojawia się nie tylko w rodzinach patologicznych.
  Przemoc dotyka nie tylko rodzin patologicznych czy dysfunkcyjnych, ale także tych uznawanych w środowisku za wzorcowe - podkreśliła dziś na konferencji "Szczęśliwa rodzina-wolna od przemocy" prezes stowarzyszenia "Dam radę" Beata Mirska-Piworowicz.
 • Trudna walka z przemocą w rodzinie
  W czerwcu minie rok od uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jak w praktyce wygląda walka z przemocą? Nie jest łatwo...