• Filip Chajzer
    W ostatnim czasie dużo mówi się o tym, jak podzieleni, skłóceni i wrogo do siebie nastawieni są Polacy. Tymczasem Filip Chajzer poznał człowieka, który przywrócił mu wiarę w dobro i przyzwoitość rodaków.
  • "Serce na dłoni"
    Badacze przeprowadzili szereg eksperymentów, których wyniki dowiodły, że ludzie w obliczu sytuacji, na którą nie mają bezpośredniego wpływu (np. wynik egzaminu, rozwiązanie postępowania sądowego), stosują się do zasady "los sprzyja dobrym osobom" i starają się przebłagać przeznaczenie, pomagając innym.