• Kobieta dotyka piersi
  Dzięki wprowadzeniu na nową listę refundacyjną kilku nowych terapii dla pacjentek z rakiem piersi, większy ich odsetek może zostać wyleczonych z nowotworu – oceniła onkolog dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Centrum Onkologii w Warszawie.
 • Chemioterapia
  Dostęp do dwóch nowych leków i do kompleksowej rehabilitacji to wciąż niezaspokojone potrzeby polskich chorych na szpiczaka plazmocytowego – mówili eksperci na konferencji prasowej w Warszawie. "Z danych wynika, że średni okres przeżycia pacjentów ze szpiczakiem w Polsce w dalszym ciągu jest krótszy w stosunku do pozostałych krajów Europy. Na dzień dzisiejszy średnia dla Polski to 6-7 lat, a w pozostałej części Europy ponad 10 lat" – powiedział Łukasz Rokicki, prezes Fundacji Carita imienia Wiesławy Adamiec, która zajmuje się pomocą chorym na szpiczaka.
 • Jajniki
  Profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów, które zmniejszy ryzyko raka tych narządów będzie refundowane; rozszerzone zostaną też kompetencje sekretarek medycznych, ratowników oraz opiekunów medycznych - zapowiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski.
 • Lekarz
  Szpiczak plazmocytowy jest u większości pacjentów chorobą nawracającą. Do skutecznego leczenia nawrotów tego nowotworu potrzebujemy nowych leków - przekonywali lekarze i pacjenci podczas 13. Kongresu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Szpiczaka.
 • Farmaceuta w aptece
  Oczekujemy refundacji kolejnego leku nowej generacji stosowanego w leczeniu szpiczaka, co znacznie zwiększyłoby możliwości terapii nawrotowej postaci tej choroby – powiedzieli eksperci na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie.
 • Kapsułki
  W Ministerstwie Zdrowia odbywa się postępowanie refundacyjne dotyczące trzech nowych leków stosowanych w terapii szpiczaka plazmocytowego – poinformowała naczelnik Wydziału Obsługi Mediów MZ Danuta Jastrzębska.
 • Kobieta chora na raka
  Pakiet onkologiczny jest potrzebny i wprowadził wiele korzystnych zmian w leczeniu, tak uważa 97 proc. pacjentów ankietowanych przez Polską Koalicję Pacjentów Onkologicznych (PKPO). Wyniki ankiety przedstawiła w Warszawie Aleksandra Rudnicka z PKPO.
 • Mężczyzna u lekarza
  Nowoczesne leki w onkologii poza zasięgiem polskich pacjentów. O problemach związanych z dostępem do przełomowych terapii nowotworowych dyskutowali podczas seminarium naukowego w Warszawie lekarze i eksperci.
 • Pacjent pod kroplówką
  Chorzy na raka w Polsce nie mają dostępu do innowacyjnych terapii. W wyniku zmian prawnych zlikwidowano chemioterapię niestandardową, pacjenci nie mogą też ubiegać się o indywidualną zgodę na leczenie nowoczesnymi preparatami.
 • Lekarz bada tarczycę
  Lekarze boją się wystawiać "zielone karty" pacjentom, u których podejrzewają nowotwór złośliwy. Mogą zostać ukarani przez NFZ - pisze "Nasz Dziennik".