• podpis
    Ponad 12 600 komitetów wyborczych wystawi swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Do PKW swoje zgłoszenia złożyły 33 komitety, reszta dokonała rejestracji u komisarzy wyborczych.
  • podpis
    Ponad 12 600 komitetów wyborczych wystawi swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Do PKW swoje zgłoszenia złożyły 33 komitety, reszta dokonała rejestracji u komisarzy wyborczych.
  • PKW zarejestrowała już 33 komitety wyborcze.
    Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęło 36 zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach samorządowych - 33 zostały zarejestrowane, dwa komitety PKW wezwała do usunięcia wady, a jeden został rozwiązany.