• Jabłka
    Propozycje rekompensat za straty wywołane rosyjskim embargiem są niezadowalające - uważa Marek Sawicki. Minister rolnictwa twierdzi, że przedstawione przez Brukselę rozwiązania są niekorzystne dla polskich rolników.
  • żółta papryka
    Paprykarze czekają na unijne rekompensaty za rosyjskie sankcje. Warzyw, które do Rosji nie trafią, nie będą mogli jednak sprzedać - albo będą musieli ją rozdać organizacjom charytatywnym, albo sprzedać.