• Jabłka
    Większość wniosków polskich rolników o unijne rekompensaty, które zostały złożone w ramach pierwszego pakietu unijnego wsparcia zostanie wycofana. Tak uważa minister rolnictwa Marek Sawicki. Minister wziął dziś udział w Europejskim Kongresie Rolników 2014 w Brukseli.
  • Polscy rolnicy w Brukseli
    Polscy rolnicy, którzy przyjechali do Brukseli, by pokazać swoje niezadowolenie z propozycji unijnego wsparcia, przedstawili Komisji Europejskiej petycję ze swoimi postulatami. Dokument złożyli na ręce szefa gabinetu komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa Georga Haeuslera oraz dyrektora generalnego dyrekcji ds. rolnictwa Jerzego Plewy.
  • Jabłka
    Propozycje rekompensat za straty wywołane rosyjskim embargiem są niezadowalające - uważa Marek Sawicki. Minister rolnictwa twierdzi, że przedstawione przez Brukselę rozwiązania są niekorzystne dla polskich rolników.