• Warszawa autor Ralf Siemieniec
    Jeśli rząd zamknie możliwość dochodzenia obcokrajowcom praw w polskich sądach, to będziemy szukać sprawiedliwości w międzynarodowych trybunałach oraz sądach arbitrażowych – zapowiadają pełnomocnicy dawnych właścicieli nieruchomości. Rozmówcami "Gazety Prawnej" są Michael Bazyler, profesor prawa prowadzący sekcję naukową ds. Holokaustu i praw człowieka na Uniwersytecie Chapman oraz Kathryn Lee Boyd, partner w kancelarii McKool Smith.
  • węgiel
    We wtorek rząd zajmie się m.in. projektem nowelizacji tegorocznego budżetu, który ma umożliwić wypłatę rekompensat za utracone deputaty węglowe. Ministrowie omówią także projekt ustawy okołobudżetowej, który przewiduje sfinansowanie z Funduszu Pracy m.in. staży lekarzy.