• Polska pominięta przy wypłacie unijnych rekompensat za mleko w związku z rosyjskim embargiem. Komisja Europejska przyznała odszkodowania krajom bałtyckim, rozmawia także z Finlandią. Polska, choć zabiegała o pomoc, raczej nie ma na nią szans.
  • Polscy rolnicy w Brukseli
    Polscy rolnicy, którzy przyjechali do Brukseli, by pokazać swoje niezadowolenie z propozycji unijnego wsparcia, przedstawili Komisji Europejskiej petycję ze swoimi postulatami. Dokument złożyli na ręce szefa gabinetu komisarza ds. rolnictwa Daciana Ciolosa Georga Haeuslera oraz dyrektora generalnego dyrekcji ds. rolnictwa Jerzego Plewy.
  • żółta papryka
    Paprykarze czekają na unijne rekompensaty za rosyjskie sankcje. Warzyw, które do Rosji nie trafią, nie będą mogli jednak sprzedać - albo będą musieli ją rozdać organizacjom charytatywnym, albo sprzedać.
  • Unia Europejska
    "Rolnicy, którzy ponieśli straty po wprowadzeniu rosyjskiego embarga, otrzymają rekompensaty"- zapowiedział w rozmowie z IAR minister rolnictwa, Marek Sawicki.