• Czy między otyłością a relacjami społecznymi istnieje związek?
    Badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wskazują na związek pomiędzy otyłością dzieci a ich aktywnością w relacjach z rówieśnikami. Dzięki bliskim kontaktom z rówieśnikami i nawiązywaniu przyjaźni, dzieci częściej wybierają aktywną zabawę niż jedzenie.