• Instalacja energetyczna
    Na początku listopada Ministerstwo Energii przedstawiło projekt nowelizacji prawa energetycznego, zgodnie z którym kontrolę nad rynkiem z rąk URE i UOKiK przejąć miałaby trzyosobowa Komisja Nadzoru Rynku Energii. Na razie projekt nie trafił na ścieżkę legislacyjną. Jeśli tak się stanie, to o konkurencji w prądzie będziemy mogli ostatecznie zapomnieć.
  • Kopalnia węgla
    Gdybym miała porównywać ten rok, który minął od wyborów parlamentarnych i zwycięstwa PiS, to przypomina mi on uwerturę. Czyli wstęp do dzieła muzyczno-scenicznego. A co będzie dalej? Po tym roku nie jestem tego pewna. Może być lekka, śmieszna i łatwa operetka? A może o wiele poważniejsza opera?
  • Krzysztof Tchórzewski
    Krzysztof Tchórzewski został powołany na stanowisko ministra energii. Dotychczas formalnie był członkiem rządu bez teki.