• Dzieci
    W zeszłym roku 1361 dzieci poniżej siódmego roku życia wbrew przepisom przebywało w placówkach opiekuńczo -wychowawczych zamiast np. w rodzinach zastępczych. Tych ostatnich ubyło, w porównaniu z 2017 r., aż o 670