• Spada liczba przeszczepów rogówek
    Okuliści alarmują, że spadła liczba przeszczepów rogówek i pogorszył się dostęp do planowych zabiegów. Regulacje dotyczące tego typu przeszczepów zostały zmienione w drugiej połowie ubiegłego roku.