• Doktor Zagłada wieszczy rozpad strefy euro
    Jeden z najlepszych ekonomistów świata kreśli czarną wizję strefy euro. Jego zdaniem ciągu w najbliższych paru lat część państw porzuci wspólną walutę i wróci do pieniądza narodowego. To będzie jedyny sposób, by pokonać recesję.
  • Czarny scenariusz Doktora Zagłady
    Jeden z najlepszych ekonomistów świata znów straszy. Nouriel Roubini, zwany Doktorem Zagładą, ostrzega, że Unię Europejską czeka przerażający scenariusz, w którym państwa i instytucje będą upadać jak klocki domina.