• Firma Roubiniego na sprzedaż
    Roubini Global Economics, firma zajmująca się badaniami ekonomicznymi, której działalność rozpoczął znany ekonomista Nouriel Roubini jest do kupienia, donoszą źródła które zostały poproszone przez bank inwestycyjny do przeprowadzenia operacji. - informuje CNBC.com
  • Roubini znów zaskakuje
    2 bln euro musi przeznaczyć Europa na walkę z kryzysem. Trzeba to zrobić natychmiast - mówi znany ekonomista Nouriel Roubini w telewizji Bloomberg.