• Firma Roubiniego na sprzedaż
    Roubini Global Economics, firma zajmująca się badaniami ekonomicznymi, której działalność rozpoczął znany ekonomista Nouriel Roubini jest do kupienia, donoszą źródła które zostały poproszone przez bank inwestycyjny do przeprowadzenia operacji. - informuje CNBC.com
  • Doktor Zagłada ostrzega: Światu grozi niebezpieczeństwo
    Profesor Nouriel Roubini, czyli Doktor Zagłada znów kreśli czarną przyszłość dla światowej gospodarki. Jego zdaniem nadciąga połączenie trzech kryzysów, które doprowadzą do załamania.
  • Doktor Zagłada zdradza, co czeka świat
    Jeden z najlepszych ekonomistów świata, Nouriel Roubini, zwany też Doktorem Zagładą zdradza, co stanie s ze światową gospodarką. Tym razem ma optymistyczne prognozy. Ostrzega jednak, że strefa euro to wciąż tykająca bomba.