• Udar częściej dotyka mężczyzn z rozwiedzionych rodzin
    Udar mózgu i inne choroby naczyniowe mózgu są przyczyną 10 procent wszystkich przedwczesnych zgonów na świecie. Uczeni znaleźli właśnie kolejną przyczynę udaru u mężczyzn. Ma związek z ich rodzicami.