• Telefon komórkowy
    Dzięki działającej w biurze Rzecznika Praw Pacjenta infolinii chorzy mogą szybko uzyskać informacje o przysługujących im prawach i możliwościach działania – przypomina biuro. Do urzędu trafiło dotychczas za jej pośrednictwem 300 tysięcy zgłoszeń.
  • Realizacja świadczeń szpitalnych jest uzależniona od miejsca zamieszkania pacjenta
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomniała, że realizacja świadczeń szpitalnych oraz świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej odbywa się bez rejonizacji, czyli pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju.
  • Pacjenci oburzeni na lekarzy. Lawina skarg
    Niekulturalne zachowanie, unikanie przekazywania informacji o stanie zdrowia i naruszanie godności chorego - to najczęściej denerwuje pacjentów, którzy piszą do Rzecznika Praw Pacjenta. W 2010 roku przyszło prawie 29 tysięcy skarg - podali pracownicy RPP na debacie poświęconej etyce w leczeniu.