• Jędrzej Bielecki
    Kryzys przeorał rozkład bogactwa w Europie. Polska, uważana przez dziesięciolecia za ekonomicznego pariasa kontynentu, niespodziewanie dobiła do peletonu prymusów. Niestety, nie poszła za tym zmiana świadomości naszego społeczeństwa. A to może okazać się kulą u nogi, która przez lata będzie hamowała rozwój kraju.