• Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej obejmuje tylko pacjentów przebywających w szpitalach o charakterze leczniczym
    Od pacjenta za pobyt w szpitalu położonym na terenie uzdrowiska nie można pobierać opłaty uzdrowiskowej. Nieważny jest rodzaj placówki – szpital zamknięty czy uzdrowiskowy.
  • ZUS kieruje do sanatorium znacznie szybciej niż NFZ
    Nawet lekarze nie wiedzą, że ZUS kieruje na rehabilitację znacznie szybciej niż NFZ, pisze "Dziennik Polski".