• Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów
    Leczenie w uzdrowisku jest bezpłatne, ale ubezpieczony pokrywa część kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz płaci za przejazd. Musi mieć skierowanie od lekarza i być objęty ubezpieczeniem zdrowotnym
  • ZUS kieruje do sanatorium znacznie szybciej niż NFZ
    Nawet lekarze nie wiedzą, że ZUS kieruje na rehabilitację znacznie szybciej niż NFZ, pisze "Dziennik Polski".