• Zbigniew Ścibór-Rylski
    W przyszłym roku młodzi narodowcy "z zaciśniętymi zębami" nie będą komentować obecności przedstawicieli władz państwowych, jednak "zrobią wszystko, żeby tę władzę obalić" - napisał w liście szef Młodzieży Wszechpolskiej Robert Winnicki do prezesa Związku Powstańców Warszawskich Zbigniewa Ścibora-Rylskiego.