• symbole płci na szkolnej tablocy
    Przeciwnicy wprowadzania do szkół edukacji seksualnej według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia zarzucają dokumentowi WHO ideologiczną indoktrynację, a nawet treści pedofilskie. Edukatorka seksualna nie zgadza się z taką interpretacją: "Chodzi tylko o wykształcanie pewnych postaw oraz świadomości własnego ciała od wczesnego dzieciństwa. Nie ma to nic wspólnego z pedofilią" - zapewnia Antonina Lewandowska.
  • Smutne dziecko
    Masturbacja dzieci to temat, który interesuje, a zarazem niepokoi wielu rodziców. Jak i czy w ogóle reagować na takie zachowanie dziecka?