• Szczepienie. Pielęgniarka szczepi starszego mężczyznę
  Zwiększenie liczby geriatrów, współfinansowanie przez państwo opieki domowej nad seniorami, stworzenie specjalnej ścieżki leczenia bardzo starych osób – to tylko niektóre ze zmian koniecznych do poprawy opieki nad osobami starszymi, przekonują eksperci.
 • Starsza kobieta bierze leki
  Powinno się opracować rekomendacje dotyczące tego, jakie suplementy powinny być stosowane przez seniorów – mówili eksperci podczas debaty „Suplementy w diecie seniora w opinii lekarzy i naukowców”.
 • Mężczyzna u lekarza
  Geriatria powinna mieć przede wszystkim charakter konsultacyjny; geriatra powinien być dostępny jako konsultant dla każdego lekarza - powiedział w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Zaznaczył, że kluczowe jest wykształcenie odpowiedniej liczby geriatrów.
 • leki
  Kilka leków branych jednocześnie może powodować reakcje niepożądane, dlatego należy to konsultować z lekarzem, a ponadto czytać ze zrozumieniem ulotki do leków - mówili specjaliści podczas konferencji o bezpieczeństwie zdrowia seniorów.
 • Starsza kobieta u lekarza
  Polepszenie sytuacji materialnej osób starszych, zwiększenie liczby szpitalnych oddziałów i poradni geriatrycznych oraz zmiana postrzegania starości - to według ekspertów najważniejsze wyzwania na najbliższe lata, które mają polepszyć sytuację seniorów.
 • Starszy mężczyzna u lekarza
  Leczenie pacjenta w podeszłym wieku u jednego specjalisty - geriatry jest tańsze niż leczenie każdej choroby oddzielnie; to też całościowe spojrzenie na chorego - podkreśla prof. Barbara Bień z Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ból nogi
  W naszym kraju zarejestrowanych jest tysiąc pięćset reumatologów, ale wielu z nich nie leczy pacjentów. Brak specjalistów jest jedną z przyczyn późnego rozpoznania choroby i jej leczenia.
 • Starsza kobieta
  W Europie Włosi żyją najdłużej, a na świecie w długowieczności biją ich tylko Japończycy. Najświeższe dane na ten temat przedstawiono dziś w Bolonii na zjeździe włoskich geriatrów.
 • Starsi ludzie często biorą za dużo leków
  Wielu seniorów przyjmuje jednocześnie kilka leków na różne choroby. To może być groźne - zauważają lekarze.
 • W Polsce jest za mało lekarzy geriatrów
  W Polsce brakuje lekarzy geriatrów i szpitalnych oddziałów geriatrycznych. Podczas Kongresu Zdrowego Starzenia lekarze podkreślali, że obecnie leczeniem seniorów zajmują się wszystkie specjalności, miedzy innymi kardiolodzy, urolodzy, neurolodzy i interniści.